Logo
עכשיו גם בחנויות האפליקציות
  • Google Play
  • AppStore
יום שבת ה-24.02.18 ט' אדר ה'תשע"ח
מה הממוצע תלמידים בכיתה באשקלון?

ה-1 לספטמבר כל המספרים של מערכת החינוך באשקלון

כמה בתי ספר יסודיים יש באשקלון? כמה תלמידים יחלו את שנת הלימודים? מה הממוצע תלמידים בכיתה? וכמה גנים יש בעיר? כל המספרים לפניכם


באשקלון יפעלו 34 בתי ספר יסודיים.

16 בתי ספר על יסודיים.

5 בתי ספר לחינוך המיוחד.

258 גנים עירוניים, גנים מוכרים שאינם רשמיים ותאגידים.

השנה מספר התלמידים בכיתות יעמוד על ממוצע של 34 תלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים ו-30 ילדים בכיתות בגני הילדים.

שתהיה לכל ילדי אשקלון שנת לימודים מוצלחת.


תגובות


עוד כותרות